Inhibidors de la transcriptasa inversa

Et trobes Iniciació => Publicacions => Inhibidors de la transcriptasa inversa

La utilització de l'enzim transcriptasa inversa és una característica única de retrovirus com el VIH. Després que el virus allibera el seu material genètic en una cèl·lula hoste, la transcriptasa inversa converteix l'ARN viral en una peça complementària d'ADN, un procés que es coneix com "transcripció inversa". La transcriptasa inversa treballa mirant al voltant de cadascun dels blocs de nucleòsids que conformen l'ARN viral i els utilitza com a plantilla per muntar un ADN amb un corrent complementari de nucleòtids utilitzant els blocs de construcció presents a la cèl·lula.

[Yputube = "https://www.youtube.com/watch?v=Dta7KRhL270"]

Anuncis

Publicacions relacionades

Carregant