Dos fàrmacs dolutegravir-lamivudina seria rendible i aconseguiria un ampli estalvi econòmic i facilitar l'adhesió

Et trobes Iniciació => ÉS => VIH: les tres cartes => Dos fàrmacs dolutegravir-lamivudina seria rendible i aconseguiria un ampli estalvi econòmic i facilitar l'adhesió
?>